Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poppycock
poppycock
['pɔpikɔk]
danh từ
(từ lóng) chuyện vớ vẩn, chuyện tầm phào, chuyện vô nghĩa


/'pɔpikɔk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuyện vớ vẩn, chuyện nhảm nhí, chuyện vô nghĩa lý; điều vớ vẩn, điều nhảm nhí, điều vô nghĩa lý

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.