Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hooey
hooey
['hu:i]
thán từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tầm bậy!
danh từ
lời nói nhảm, lời nói tầm bậy
điều phi lý


/'hu:i/

thán từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tầm bậy!

danh từ
lời nói nhảm, lời nói tầm bậy
điều phi lý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hooey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.