Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polisher
polisher
['pɔli∫ə]
danh từ
người đánh bóng; dụng cụ đánh bóng, máy đánh bóng
a floor polisher
máy đánh bóng sàn


/'pɔliʃə/

danh từ
người đánh bóng; dụng cụ đánh bóng

Related search result for "polisher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.