Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phaeton
phaeton
['fetin]
danh từ
xe ngựa bốn bánh ((thường) hai ngựa)


/'fetin/

danh từ
xe ngựa bốn bánh ((thường) hai ngựa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "phaeton"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.