Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penis
penis
['pi:nis]
danh từ, số nhiều penes
['pi:ni:z]
(giải phẫu) dương vật


/'pi:nis/

danh từ, số nhiều penes /'pi:ni:z/
(giải phẫu) dương vật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "penis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.