Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstay
overstay
[,ouvə'stei]
ngoại động từ overstayed, overstaid
ở quá lâu, lưu lại quá lâu, ở quá hạn
outstay/overstay one's welcome
xem welcome


/'ouvə'stei/

ngoại động từ overstayed, overstaid
ở quá lâu, lưu lại quá lâu, ở quá hạn

Related search result for "overstay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.