Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overfall
overfall
['ouvəfɔ:l]
danh từ
chỗ nước xoáy (do hai dòng biển gặp nhau...)
cống tràn, đập tràn


/'ouvəfɔ:l/

danh từ
chỗ nước xoáy (do hai dòng biển gặp nhau...)
cống tràn, đập tràn

Related search result for "overfall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.