Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open-and-shut




open-and-shut
['oupənənd'∫ʌt]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rõ rành rành, dễ giải quyết, dễ quyết định; cực kỳ đơn giản
an open-and-shut case
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một trường hợp rõ rành rành, dễ giải quyết


/'oupənənd'ʃʌt/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rõ rành rành, dễ giải quyết, dễ quyết định
an open-and-shut case (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một trường hợp rõ rành rành, dễ giải quyết

Related search result for "open-and-shut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.