Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngoài trời


[ngoài trời]
outdoor; open-air; in the open (air)
Mỗi tuần có hai buổi chiếu bóng ngoài trời ở xã này
In this village, there are two open-air film shows a week
Những trò chơi ngoài trời / trong nhà
Outdoor/indoor games
Ngủ ngoài trời
To sleep outdoorsIn the open [air]
Mỗi tuần có hai buổi chiếu bóng ngoài trời ở xã này In this village, there are two open-air film shows a week
Đêm hè nóng nực ngủ ngoài trời To sleep in the open on a sultry summmer night


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.