Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
offshoot


/'ɔ:fʃu:t/

danh từ
(thực vật học) cành vượt
chi nhánh
    the offshoot of a family một chị họ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "offshoot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.