Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
notionalist
notionalist
['nou∫ənlist]
danh từ
nhà tư tưởng
nhà lý luận


/'nouʃənlist/

danh từ
nhà tư tưởng
nhà lý luận

Related search result for "notionalist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.