Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
norther
norther
['nɔ:θə]
danh từ
gió bấc (ở Mỹ)


/'nɔ:θə/

danh từ
gió bấc (ở Mỹ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "norther"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.