Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nidering
nidering
['nidəriη]
Cách viết khác:
niddering
['nidəriη]
như niddering


/'nidəriɳ/ (nidering) /'nidəriɳ/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người hèn; người hèn nhát

tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ) hèn; hèn nhát

Related search result for "nidering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.