Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nectarean
nectarean
[nek'teəriən]
tính từ
thơm dịu như rượu tiên; dịu ngọt như mật hoa


/nek'teəriən/

tính từ
thơm dịu như rượu tiên; dịu ngọt như mật hoa

Related search result for "nectarean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.