Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misinterpretation
misinterpretation
['misin,tə:pri'tei∫n]
danh từ
sự hiểu sai, sự giải thích sai
sự dịch sai


/'misin,tə:pri'teiʃn/

danh từ
sự hiểu sai, sự giải thích sai
sự dịch sai

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.