Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mellifluous
mellifluous
[mə'lifluəs]
như mellifluent


/me'lifluənt/ (mellifluous) /me'lifluəs/

tính từ
ngọt ngào, ngọt như mật, dịu dàng (giọng nói, lời nói)
mellifluent words những lời ngọt ngào, những lời đường mật

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.