Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lifeful
lifeful
['laiful]
tính từ
đầy sức sống, sinh động


/'laiful/

tính từ
đầy sức sống, sinh động

Related search result for "lifeful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.