Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lacuna
lacuna
[lə'kju:nə]
danh từ, số nhiều là lacunae hoặc lacunas
chỗ thiếu sót, chỗ khiếm khuyết, kẽ hởlỗ hổng, chỗ khuyết

/lə'kju:nə/

danh từ, số nhiều lacunae /lə'kju:ni:/, lacunas /lə'kju:nəz/
kẽ hở, lỗ khuyết, lỗ hổng
chỗ thiếu, chỗ khuyết, chỗ sót

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lacuna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.