Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joule
joule
[dʒu:l]
danh từ
(điện học) Jun


/dʤu:l/

danh từ
(điện học) Jun

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "joule"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.