Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jasmin


/'dʤæsmin/ (jasmine) /'dʤæsmin/ (jessamine) /'dʤesəmin/

danh từ
(thực vật học) cây hoa nhài

Related search result for "jasmin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.