Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interblend
interblend
[,intə'blend]
động từ
trộn lẫn


/'intə'blend/

động từ
trộn lẫn

Related search result for "interblend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.