Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inculpation
inculpation
[,inkʌl'pei∫n]
danh từ
sự buộc tội, sự làm cho liên luỵ


/,inkʌl'peiʃn/

danh từ
sự buộc tội, sự làm cho liên luỵ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.