Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incontestable
incontestable
[,inkən'testəbl]
tính từ
không thể chối cãi được
incontestable proofs
bằng chứng không thể chối cãi được


/,inkən'testəbl/

tính từ
không thể chối câi được
incontestable proofs bằng chứng không thể chối câi được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.