Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indisputable
indisputable
[,indis'pju:təbl]
tính từ
không thể cãi, không thể bàn cãi, không thể tranh luận


/,indis'pju:təbl/

tính từ
không thể cãi, không thể bàn cãi, không thể tranh luận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indisputable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.