Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-spoken
ill-spoken
['il'spoukn]
tính từ
bị nói xấu


/'il'spoukn/

tính từ
bị nói xấu

Related search result for "ill-spoken"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.