Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
history

history
['histri]
danh từ
môn lịch sử; khoa sử học
a student of Vietnamese history
sinh viên về lịch sử Việt Nam
a degree in history and geography
bằng cấp về môn lịch sử và địa lý
my history teacher
thầy giáo dạy sử của tôi
quá trình lịch sử; lịch sử
Throughout history, men have waged war
Loài người đã gây ra chiến tranh trong suốt quá trình lịch sử
A people with no sense of history
Một dân tộc không có ý nghĩa trong lịch sử
Writing a new history of Europe
viết một quyển lịch sử mới về châu Âu
Shakespeare's history plays
Kịch lịch sử của Shakespeare
This house has a strange history
Ngôi nhà này có một lịch sử kỳ quặc
somebody's medical history
bệnh sử của ai (bản ghi chép tình hình bệnh tật trước đây của người đó)
There is a history of heart disease in my family
Gia đình tôi có tiền sử bệnh đau tim
He has a history of violent crime
Hắn từng có tiền án về tội hành hung
sự việc, sự kiện không còn thích hợp hoặc quan trọng nữa; chuyện cũ rích
They had an affair once, but that's ancient history now
Đã có lúc họ có chuyện tình ái với nhau, song bây giờ đó là chuyện cũ rồi
to make/go down in history
được ghi vào lịch sử
a discovery that made medical history
một phát kiến được ghi vào lịch sử y học

[history]
saying && slang
fired, dismissed, gone, down the road
If you refuse to do a job, you're history, pal.lịch sử
h. of a system (điều khiển học) lịch sử hệ thống
past h. of system tiền sử của hệ thống

/'histəri/

danh từ
sử, sử học, lịch sử
ancient history cổ sử;(đùa cợt) cái đã cũ rích, cái đã lỗi thời
modern history lịch sử cận đại
to make history có tầm quan trọng, có thể ghi vào lịch sử, làm nên việc lớn, có thể ghi vào lịch sử
lịch sử (một vật, một người)
to have a strange history có một lịch sử kỳ quặc
kịch lịch sử

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "history"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.