Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
highflyer


/'haiflaiə/ (highflyer) /'hai'flaiə/

danh từ
người nhiều tham vọng
người viển vông

Related search result for "highflyer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.