Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heedlessness

heedlessness
['hi:dlisnis]
danh từ
sự không chú ý, sự lơ là


/'hi:dlisnis/

danh từ
sự không chú ý, sự không lưu ý, sự không để ý

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.