Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
guess-work
guess-work
['geswə:k]
danh từ
sự phỏng đoán, sự đoán chừng


/'geswə:k/

danh từ
sự phỏng đoán, sự đoán chừng

Related search result for "guess-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.