Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
greyhound

greyhound


greyhound

The greyhound is the fastest breed of dog for short distance runs.

['greihaund]
danh từ
chó săn thỏ
tàu biển chạy nhanh ((cũng) ocean greyhound)
xe buýt chạy đường dài


/'greihaund/

danh từ
chó săn thỏ
tàu biển chạy nhanh ((cũng) ocean greyhound)
xe buýt chạy đường dài

Related search result for "greyhound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.