Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gossiper
gossiper
['gɔsipə]
danh từ
người hay ngồi lê đôi mách, người hay kháo chuyện nói xấu; người hay nói chuyện tầm phào


/'gɔsipə/

danh từ
người hay ngồi lê đôi mách, người hay kháo chuyện nói xấu; người hay nói chuyện tầm phào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gossiper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.