Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goatish
goatish
['gouti∫]
tính từ
(thuộc) dê; có mùi dê
dâm đãng, có máu dê


/'goutiʃ/

tính từ
(thuộc) dê; có mùi dê
dâm đãng, có máu dê

Related search result for "goatish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.