Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
geology

geology

geology

Geology is the study of the Earth's structure, including rocks and minerals.

[dʒi'ɔlədʒi]
danh từ
khoa địa chất, địa chất học


/dʤi'ɔlədʤi/

danh từ
khoa địa chất, địa chất học

Related search result for "geology"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.