Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gear-ratio
gear-ratio
['giə'rei∫iou]
danh từ
(kỹ thuật) số truyền động


/'giə'reiʃiou/

danh từ
(kỹ thuật) số truyền động

Related search result for "gear-ratio"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.