Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sang sốverb
to shift gear, to change up
xe này sang số tự động this car shifts automatically

[sang số]
to shift gear; to change gear
Xe này sang số tự động
This car shifts automaticallyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.