Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
full-grow
full-grow
['ful'groun]
tính từ
lớn, trưởng thành


/'ful'groun/

tính từ
lớn, trưởng thành

Related search result for "full-grow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.