Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
film star
film+star
['film'stɑ:]
danh từ
ngôi sao điện ảnh, minh tinh màn bạc


/'film'stɑ:/

danh từ
ngôi sao màn ảnh

Related search result for "film star"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.