Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fashionableness
fashionableness
['fæ∫nəblnis]
danh từ
tính chất hợp thời trang; tính chất lịch sự, tính chất sang trọng


/'fæʃnəblnis/

danh từ
tính chất hợp thời trang; tính chất lịch sự, tính chất sang trọng

Related search result for "fashionableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.