Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exuviation
exuviation
[ig,zju:vi'ei∫n]
danh từ
sự lột da; sự lột vỏ
(nghĩa bóng) sự đổi lốt


/ig,zju:vi'eiʃn/

danh từ
sự lột da; sự lột vỏ
(nghĩa bóng) sự đổi lốt

Related search result for "exuviation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.