Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excursionist
excursionist
[iks'kə:∫nist]
danh từ
người đi chơi; người tham gia cuộc đi chơi tập thể; người đi tham quan


/iks'kə:ʃnist/

danh từ
người đi chơi; người tham gia cuộc đi chơi tập thể; người đi tham quan

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.