Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exaltation
exaltation
[,egzɔ:l'tei∫n]
danh từ
sự đề cao, sự đưa lên địa vị cao, sự tâng bốc, sự tán tụng, sự tán dương
sự hớn hở, sự phớn phở
quyền cao chức trọng
sự làm đậm, sự làm thẫm (màu...)


/,egzɔ:l'teiʃn/

danh từ
sự đề cao, sự đưa lên địa vị cao, sự tâng bốc, sự tán tụng, sự tán dương
sự hớn hở, sự phớn phở
quyền cao chức trọng
sự làm đậm, sự làm thẫm (màu...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "exaltation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.