Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eventually

eventually
[i'vent∫uəli]
phó từ
rốt cuộc; cuối cùng là
he fell ill and eventually died
anh ta ốm và rốt cuộc là chết
eventually he tired of trying so hard
cuối cùng là anh ấy mệt vì đã quá cố sứccuối cùng, tính cho cùng

/i'ventjuəli/

phó từ
cuối cùng

Related search result for "eventually"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.