Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
envelopment
envelopment
['enveləpmənt]
danh từ
sự bao, sự bao bọc, sự bao phủ
vỏ bao, vỏ bọc; màng bao, màng bọc


/'enveləpmənt/

danh từ
sự bao, sự bao bọc, sự bao phủ
vỏ bao, vỏ bọc; màng bao, màng bọc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.