Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dizen
dizen
['daizn]
ngoại động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) trang điểm, mặc quần áo đẹp (cho ai)


/'daizn/

ngoại động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) trang điểm, ăn mặc đẹp, diện (cho ai)

Related search result for "dizen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.