Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dithery
dithery
['diðəri]
tính từ
(thông tục) run lập cập


/'diðəri/

tính từ
(thông tục) run lập cập

Related search result for "dithery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.