Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discomposure
discomposure
[,diskəm'pouʒə]
danh từ
sự mất bình tĩnh, sự bối rối, sự xáo động
sự lo lắng, sự lo ngại


/,diskəm'pouʤə/

danh từ
sự mất bình tĩnh, sự bối rối, sự xáo động
sự lo lắng, sự lo ngại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.