Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depictive
depictive
[di'piktiv]
tính từ
vẽ
mô tả, miêu tả


/di'piktiv/

tính từ
vẽ
tả, miêu tả

Related search result for "depictive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.