Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deck landing
deck+landing
['dek'lændiη]
Cách viết khác:
deck alighting
['dekə'laitiη]
danh từ
(hàng không) sự hạ xuống boong (tàu sân bay)


/'dek'lændiɳ/ (deck_alighting) /'dekə'laitiɳ/

danh từ
(hàng không) sự hạ xuống boong (tàu sân bay)

Related search result for "deck landing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.