Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corkiness
corkiness
['kɔ:kinis]
danh từ
tính chất như bần
(thông tục) tính vui vẻ, tính hiếu động
(thông tục) tính nhẹ dạ, tính xốc nổi, tính tếu


/'kɔ:kinis/

danh từ
tính chất như bần
(thông tục) tính vui vẻ, tính hiếu động
(thông tục) tính nhẹ dạ, tính xốc nổi, tính tếu

Related search result for "corkiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.