Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coracle
coracle
['kɔrəkl]
danh từ
thuyền nhỏ và nhẹ, làm bằng chất liệu lấy từ cây liễu gai và có chống thấm (thường) được ngư dân dùng trên sông hoặc hồ; thuyền thúng


/'kɔrəkl/

danh từ
thuyền thúng (bọc vải dầu)

Related search result for "coracle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.